TEMEL BODHİSATTVA YEMİNLERİ

TEMEL BODHİSATTVA YEMİNLERİ Bu yazı www.dunyadinleri.com adresinden alınmıştır. Yemin (Tib. sdom-pa), bir zihinsel devamlılık üzerinde davranışımızı şekillendiren gizil ve görünmez formdur. Spesifik olarak da, ya doğal olarak yıkıcı olan (Tib. bcas-pa’i kha-na ma-tho-ba) ya da Buddha’nın bazı amaçlara ulaşmaya çalışan belirli bireyler için yasaklamış olduğu (Tib. bcas-pa’i kha-na ma-tho-ba) “tavsiye edilmez eylem”den (Tib. kha-na ma-tho-ba) sakınmaktır. Doğal olarak […]

ANTİK ERMENİ DİNİ İlk Dönemler

ANTİK ERMENİ DİNİ Bu yazı www.dunyadinleri.com adresinden alınmıştır. Ermeni dini ve mitolojisi, Ermenilerin Hıristiyanlığı kabulünden önceki ve Hıristiyanlığı kabul ettikleri erken dönemlerdeki, Hıristiyanlık dışı inanış, gelenek ve mitoloji bütününü ifade etmektedir. İlk dönemlerde kendine özgü karakterlerini korumakla birlikte Asyalı diğer kavimlerin ve çeşitli Anadolu uygarlıklarının inanç ve mitolojilerinden etkilenen Ermeni dini ve mitolojisi zamanla özellikle […]

İNYUPİK ESKİMO DİNİ (ESKİMO – ALEUT ŞAMANİZMİ ) Doğaüstü ve mitolojik karakterler Ruhlar ve hayaletler 

İNYUPİK ESKİMO DİNİ (ESKİMO – ALEUT ŞAMANİZMİ ) Bu yazı www.dunyadinleri.com adresinden alınmıştır. Şamanizm bütün Eskimo halklarının Hristiyanlık öncesi geleneksel dinidir ve etkileri günümüzde az da olsa görülmektedir. Şamanist İnyupiklerde Siḷam iñua (okunuşu: silyam inyua, anlamı: spirit governor of the atmosphere) Tanrı kavramıyla örtüşebilecek tek kelimedir. Siḷam iñua harfiyen «göğün/havanın insanı» demektir ve siḷa «gök/hava» kelimesinin relative […]

SATANİSTLERE KARŞI DURAN METADİNİSTLER Metadinist düşünce Non Serviam

SATANİSTLERE KARŞI DURAN METADİNİSTLER Bu yazı www.dunyadinleri.com adresinden alınmıştır. Son zamanlarda Satanistler’e karşı oluşlarıyla tanınan ve “Metadinistler” diye nitelendirilen ve 1970’lerin ortasına doğru çoğunluğunu Amerika’da çalışan işçi âilelerinin çocuklarının oluşturduğu bir grubun varlığından da söz edilmeye başlanmıştır. Böyle bir grubun ülkemizdeki varlığı Aksiyon Dergisi’nde gündeme getirildi. Dolayısıyla bu başlık al­tında, Aksiyon Dergisi’nde söz konusu edilen […]

NEOKONFÜÇYÜSÇÜLÜK Neokonfüçyüsçülüğün Başlangıcı Neokonfüçyüsçülük’ün Sonrası ve Zhu Xi

NEOKONFÜÇYÜSÇÜLÜK Bu yazı www.dunyadinleri.com adresinden alınmıştır. Neokonfüçyüsçülük, Song Hânedanlığı zamânında oluşup kökeni Konfüçyüsçülük’te olan, fakat aynı zamanda Daoizm ve Budizm’den de etkilenmiş dînî ve felsefî bir akımdır. Neokonfüçyüsçülük, Song Hânedanlığı kurulduğundan beri Çin’e hâkim olmuş en etkin düşünsel akımlardan biridir. Çince’de bu kavram, bu şekliyle mevcut değildir. Onun yerine Songxue (Çince: 宋學; pinyin: sòngxué; düz […]

İNKA DİNİ, İNANÇLARI, İBADETLERİ VE TANRILARI Güneş kültü İnka İmparatorluğu’nda güneş kültüyle ilgili olan tapınaklardan bazıları

İNKA DİNİ, İNANÇLARI, İBADETLERİ VE TANRILARI Bu yazı www.dunyadinleri.com adresinden alınmıştır. İnka İmparatorluğu, Kolomb öncesi Amerika’nın en büyük imparatorluğudur.nka terimi, yarı efsanevi kurucu Manco Capac’tan 1532’de İspanyollara yenik düşmüş Atahualpa’ya dek toplam 13 imparatordan oluşan bir hanedanın hükmettiği Kolomb öncesi Güney Amerika halklarının tarihi ve uygarlığına ilişkin her türlü olayı kapsayan bir ifadedir. İnka İmparatorluğu […]

NOKTAVİYYE TARİKATI Hükümdar Döneminde NOKTAVİYYE TARİKATI

NOKTAVİYYE TARİKATI Bu yazı www.dunyadinleri.com adresinden alınmıştır. Hurufiliğin Mahmud-ı Pesihani’ye (ö. 831/1428) nisbet edilen kolu. Mahmud-ı Pesihani, Gilan’a bağlı Fumen yakınlarındaki Pesihan köyünde doğdu. Hurufiliğin kurucusu Fazlullah-ı Hurufi’nin müridi olan Pesihani kibirli tavırlarından dolayı tarikattan uzaklaştırılmış, bu sebeple fırka mensupları arasında “Mahmud-i merdud, Mahmud-i matrud” lakaplarıyla anılmıştır. Pesihani 800’de (1397) kendisini mehdi ve yeni ilahi […]

MEHDEVİYYE TARİKATI VE MEHDEVİLER İslam tarihinde mehdilik inancı

MEHDEVİYYE TARİKATI VE MEHDEVİLER Bu yazı www.dunyadinleri.com adresinden alınmıştır. İslam tarihinde mehdilik inancı çerçevesinde farklı coğrafyalarda ortaya çıkan hareketlerden biri olup Hindistan’ın en eski İslami akımları arasında sayılır. Hareketin kurucusu Seyyid Muhammed Cavnpuri (Hz Khalifatullah Imamuna Syed Mohammed Jaunpuri Mehdi Al Mauod Alaihis Salam (Farah Mubarak)) 847 (1443) yılında Cavnpur’da (Caunpur) doğdu. Şeyh Danyal Çişti’nin […]

HAWAİİ MİTOLOJİSİ’NDE GÜNEŞ’İN TERBİYE EDİLMESİ doga tanrılari

FİLİPİN ADALARI KABİLE İNANÇLARI VE MİTOLOJİLERİ Bu yazı www.dunyadinleri.com adresinden alınmıştır. 60 etnik gruptan oluşan Filipinler halkının büyük bölümü Hıristiyanlığı benimsemiş olsa da bir bölümü çoktanrılı eski inançlarını sürdürmekte, Filipinler Mitolojisinin kaynağını yerel inanışların yanı sıra Hint mitolojisinden de etkilenen eski efsaneler ile bunların kalıntılarını taşıyan masallar oluşturmaktadır. Her etnik grup kendi efsane (alamat) ve […]

İNANNA’NIN YERALTI DÜNYASINA İNİŞİ Sümer Uygarlığında Din Anlayışı

İNANNA’NIN YERALTI DÜNYASINA İNİŞİ Bu yazı www.dunyadinleri.com adresinden alınmıştır. Sümerler’den günümüze harika bir mit miras kalmıştır. Bu, beş bin yıldan daha yaşlı olan bir yeraltına iniş hikayesidir ve bu özelliğiyle bilinen en eski yeniden diriliş öyküsüdür. Sümerler’in büyük Gökyüzü Tanrıçası olan İnanna, ışığın, aşkın ve Sabah Yıldızı’nın (Venüs) sembolüdür. Halk arasında çok sevilen tanrıça, ardından […]

Back To Top