Kategori: Düşünürlerin Ve Felsefeye Bakışları

İNYUPİK ESKİMO DİNİ (ESKİMO – ALEUT ŞAMANİZMİ ) Doğaüstü ve mitolojik karakterler Ruhlar ve hayaletler 

İNYUPİK ESKİMO DİNİ (ESKİMO – ALEUT ŞAMANİZMİ ) Bu yazı www.dunyadinleri.com adresinden alınmıştır. Şamanizm bütün Eskimo halklarının Hristiyanlık öncesi geleneksel dinidir ve etkileri günümüzde az da olsa görülmektedir. Şamanist İnyupiklerde Siḷam iñua (okunuşu: silyam inyua, anlamı: spirit governor of the atmosphere) Tanrı kavramıyla örtüşebilecek tek kelimedir. Siḷam iñua harfiyen «göğün/havanın insanı» demektir ve siḷa «gök/hava» kelimesinin relative […]

SATANİSTLERE KARŞI DURAN METADİNİSTLER Metadinist düşünce Non Serviam

SATANİSTLERE KARŞI DURAN METADİNİSTLER Bu yazı www.dunyadinleri.com adresinden alınmıştır. Son zamanlarda Satanistler’e karşı oluşlarıyla tanınan ve “Metadinistler” diye nitelendirilen ve 1970’lerin ortasına doğru çoğunluğunu Amerika’da çalışan işçi âilelerinin çocuklarının oluşturduğu bir grubun varlığından da söz edilmeye başlanmıştır. Böyle bir grubun ülkemizdeki varlığı Aksiyon Dergisi’nde gündeme getirildi. Dolayısıyla bu başlık al­tında, Aksiyon Dergisi’nde söz konusu edilen […]

NEOKONFÜÇYÜSÇÜLÜK Neokonfüçyüsçülüğün Başlangıcı Neokonfüçyüsçülük’ün Sonrası ve Zhu Xi

NEOKONFÜÇYÜSÇÜLÜK Bu yazı www.dunyadinleri.com adresinden alınmıştır. Neokonfüçyüsçülük, Song Hânedanlığı zamânında oluşup kökeni Konfüçyüsçülük’te olan, fakat aynı zamanda Daoizm ve Budizm’den de etkilenmiş dînî ve felsefî bir akımdır. Neokonfüçyüsçülük, Song Hânedanlığı kurulduğundan beri Çin’e hâkim olmuş en etkin düşünsel akımlardan biridir. Çince’de bu kavram, bu şekliyle mevcut değildir. Onun yerine Songxue (Çince: 宋學; pinyin: sòngxué; düz […]

İNKA DİNİ, İNANÇLARI, İBADETLERİ VE TANRILARI Güneş kültü İnka İmparatorluğu’nda güneş kültüyle ilgili olan tapınaklardan bazıları

İNKA DİNİ, İNANÇLARI, İBADETLERİ VE TANRILARI Bu yazı www.dunyadinleri.com adresinden alınmıştır. İnka İmparatorluğu, Kolomb öncesi Amerika’nın en büyük imparatorluğudur.nka terimi, yarı efsanevi kurucu Manco Capac’tan 1532’de İspanyollara yenik düşmüş Atahualpa’ya dek toplam 13 imparatordan oluşan bir hanedanın hükmettiği Kolomb öncesi Güney Amerika halklarının tarihi ve uygarlığına ilişkin her türlü olayı kapsayan bir ifadedir. İnka İmparatorluğu […]

HAWAİİ MİTOLOJİSİ’NDE GÜNEŞ’İN TERBİYE EDİLMESİ doga tanrılari

FİLİPİN ADALARI KABİLE İNANÇLARI VE MİTOLOJİLERİ Bu yazı www.dunyadinleri.com adresinden alınmıştır. 60 etnik gruptan oluşan Filipinler halkının büyük bölümü Hıristiyanlığı benimsemiş olsa da bir bölümü çoktanrılı eski inançlarını sürdürmekte, Filipinler Mitolojisinin kaynağını yerel inanışların yanı sıra Hint mitolojisinden de etkilenen eski efsaneler ile bunların kalıntılarını taşıyan masallar oluşturmaktadır. Her etnik grup kendi efsane (alamat) ve […]

İNANNA’NIN YERALTI DÜNYASINA İNİŞİ Sümer Uygarlığında Din Anlayışı

İNANNA’NIN YERALTI DÜNYASINA İNİŞİ Bu yazı www.dunyadinleri.com adresinden alınmıştır. Sümerler’den günümüze harika bir mit miras kalmıştır. Bu, beş bin yıldan daha yaşlı olan bir yeraltına iniş hikayesidir ve bu özelliğiyle bilinen en eski yeniden diriliş öyküsüdür. Sümerler’in büyük Gökyüzü Tanrıçası olan İnanna, ışığın, aşkın ve Sabah Yıldızı’nın (Venüs) sembolüdür. Halk arasında çok sevilen tanrıça, ardından […]

TÜRK MİTOLOJİSİNDE KÖTÜLÜĞÜN, ÖLÜMÜN, ÖLÜLERİN VE YERALTININ TANRISI ERLİK HAN

TÜRK MİTOLOJİSİNDE KÖTÜLÜĞÜN, ÖLÜMÜN, ÖLÜLERİN VE YERALTININ TANRISI ERLİK HAN Bu yazı www.dunyadinleri.com adresinden alınmıştır. Türklerde ve Buryatlarda Erlik Han, Moğollarda Erlik veya Homun Han, Kalmıklarda Erlik veya Homın Han, Tuvalarda Erlik veya Lovun Han, Hakaslarda Erlik veya Irlık, Sibiryalılarda Arsan Dolay olarak adlandırılır. Türk mitolojisinde kötülüğün, ölümün, ölülerin ve yeraltının tanrısıdır. Yerlik (Y- > […]

ARİSTOTELES İyonya filozofu  Assos

ARİSTOTELES Bu yazı www.dunyadinleri.com adresinden alınmıştır. Aristoteles, Ege Denizi’nin kuzeyinde bulunan Stageria’da doğmuştur (M.Ö. 384-322). O dönemde, Stageria’da İyon kültürü egemendir ve Makedonyalıların buraları istila etmeleri bile bu durumu değiştirmemiştir. Bu nedenle Aristoteles’e bir İyonya filozofu denilebilir. Annesi hakkında adından başka hiçbir şey bilinmemektedir; babası Nicomaihos, hekimdir ve Makedonya Krallarından Amyntus’un (M.Ö.393-370) hekimliğine getirildiğinde, ailesi ile birlikte […]

THEODOR WİESENGRUND ADORNO KİMDİR? Felsefesi

THEODOR WİESENGRUND ADORNO KİMDİR? Bu yazı www.dunyadinleri.com adresinden alınmıştır. Sonraları tüm felsefece görüşlerine damgasını vuracak olan Kant’ın Arı Usun Eleştirisi adli kitabını toplum eleştirmeni ve sinema kuramcısı Siegfried Kracauei le birlikte I. Dünya Savaşı’nın bitmesine yakın her cumartesi öğleden sonraları okumaya başladı. Kracauer’in rehberliği Adorno’ya, bu kitabın yalnızca bir bilgi kuramı kitabı olmadığını, aynı zamanda […]

EKBERİLİK akademik dünyadaki yeri Bazı ekberi sufiler

EKBERİLİK Bu yazı www.dunyadinleri.com adresinden alınmıştır. Tanım Batı dillerinde İkiliksizlik (non-dualism) denilen ve fenomenal dünyada çokluk-zıtlık olarak görülen ögelerin özlerindeki birliğinin vurgulandığı Vahdet-i Vücud, Ekberiliği tanımlayan bir öğretidir. Tasavvuf aleminde ekberi sufilerin görüşlerine muhalif olan sufiler de bulunmaktadır. Her ne kadar öğretisinin Vahdet-i Vücud veya Ekberî öğretiye aykırı olup olmadığı tartışmalı da olsa Hindistan’da yaşamış […]

Back To Top