Kategori: Felsefe Ve Dil İlişkisi

TEMEL BODHİSATTVA YEMİNLERİ

TEMEL BODHİSATTVA YEMİNLERİ Bu yazı www.dunyadinleri.com adresinden alınmıştır. Yemin (Tib. sdom-pa), bir zihinsel devamlılık üzerinde davranışımızı şekillendiren gizil ve görünmez formdur. Spesifik olarak da, ya doğal olarak yıkıcı olan (Tib. bcas-pa’i kha-na ma-tho-ba) ya da Buddha’nın bazı amaçlara ulaşmaya çalışan belirli bireyler için yasaklamış olduğu (Tib. bcas-pa’i kha-na ma-tho-ba) “tavsiye edilmez eylem”den (Tib. kha-na ma-tho-ba) sakınmaktır. Doğal olarak […]

ANTİK ERMENİ DİNİ İlk Dönemler

ANTİK ERMENİ DİNİ Bu yazı www.dunyadinleri.com adresinden alınmıştır. Ermeni dini ve mitolojisi, Ermenilerin Hıristiyanlığı kabulünden önceki ve Hıristiyanlığı kabul ettikleri erken dönemlerdeki, Hıristiyanlık dışı inanış, gelenek ve mitoloji bütününü ifade etmektedir. İlk dönemlerde kendine özgü karakterlerini korumakla birlikte Asyalı diğer kavimlerin ve çeşitli Anadolu uygarlıklarının inanç ve mitolojilerinden etkilenen Ermeni dini ve mitolojisi zamanla özellikle […]

NOKTAVİYYE TARİKATI Hükümdar Döneminde NOKTAVİYYE TARİKATI

NOKTAVİYYE TARİKATI Bu yazı www.dunyadinleri.com adresinden alınmıştır. Hurufiliğin Mahmud-ı Pesihani’ye (ö. 831/1428) nisbet edilen kolu. Mahmud-ı Pesihani, Gilan’a bağlı Fumen yakınlarındaki Pesihan köyünde doğdu. Hurufiliğin kurucusu Fazlullah-ı Hurufi’nin müridi olan Pesihani kibirli tavırlarından dolayı tarikattan uzaklaştırılmış, bu sebeple fırka mensupları arasında “Mahmud-i merdud, Mahmud-i matrud” lakaplarıyla anılmıştır. Pesihani 800’de (1397) kendisini mehdi ve yeni ilahi […]

MEHDEVİYYE TARİKATI VE MEHDEVİLER İslam tarihinde mehdilik inancı

MEHDEVİYYE TARİKATI VE MEHDEVİLER Bu yazı www.dunyadinleri.com adresinden alınmıştır. İslam tarihinde mehdilik inancı çerçevesinde farklı coğrafyalarda ortaya çıkan hareketlerden biri olup Hindistan’ın en eski İslami akımları arasında sayılır. Hareketin kurucusu Seyyid Muhammed Cavnpuri (Hz Khalifatullah Imamuna Syed Mohammed Jaunpuri Mehdi Al Mauod Alaihis Salam (Farah Mubarak)) 847 (1443) yılında Cavnpur’da (Caunpur) doğdu. Şeyh Danyal Çişti’nin […]

Antikçağ Grek Stoacıları PANTEİZM Panteizm’in Türleri

PANTEİZM Bu yazı www.dunyadinleri.com adresinden alınmıştır.   Tanrı ile evreni bir, aynı ve özdeş kabul eden görüştür. Panteizm, anlam olarak tümtanrıcılık – kamutanrıcılık- demektir. Panteizme göre Tanrı’nın evrenden ayrı ve bağımsız bir varlığı yoktur. Tanrı doğada, nesnelerde, insan dünyasında vardır. Her şey Tanrı’dır. Bu algılamada Tanrı ‘nın, evrenin kendisi olduğunu savunulur. Panteistler evrende varolan her […]

ABSÜRDİZM Søren Kierkegaard Amaç nedir?

ABSÜRDİZM Bu yazı www.dunyadinleri.com adresinden alınmıştır.   Absürdizm, herhangi bir yaratıcı olmadığından insanlığın evrende bir anlam bulmasına yönelik uğraşlarının boşa bir çaba olduğunu ve eninde sonunda bu anlam uğraşının başarısız olacağını söyleyen felsefi düşünce akımıdır. Absürdizm, varoluşçuluk ile bağlantılıdır fakat birbiriyle karıştırılmamalıdır. Absürdizmin kökenleri 19. yüzyıl Danimarkalı filozof Søren Kierkegaard`a dayanır. Albert Camus`nünSisifos Söyleni`yi yayınlanmasıyla […]

PSİKOLOJİDE ETİK İLKELER Psikolojide uyulması gereken bazı etik ilkeleri

PSİKOLOJİDE ETİK İLKELER Bu yazı www.dunyadinleri.com adresinden alınmıştır.   Bilimsel bir araştırma yapabilmek için bilimsel bir tutuma ve etik ilkelere sahip olmak gerekir. Etik ilkeler, evrensel kabul gören ahlak ilkeleridir. Günümüzde birçok ülkede psikoloji alanında yapılan araştırma ve uygulama faaliyetlerini düzenleyen etik ilkeler bulunmaktadır. Etik ilkelere ne derece saygı gösterildiği ve uyulduğu, bu ülkelerde yaptırım […]

PARAPSİKOLOJİK TERİMLER VE ANLAMLARI Parapsikolojik Terimler

PARAPSİKOLOJİK TERİMLER VE ANLAMLARI Bu yazı www.dunyadinleri.com adresinden alınmıştır.   Parapsikoloji Parapsikoloji, insanların ruhsal yetilerini konu alan, düşünce enerjisinin gücünü araştıran bir bilim dalıdır. Klasik psikolojinin sınırları ötesindeki olguları içeren parapsikoloji psikolojinin alanına girmeyen olağan dışı psikolojik deneyimleri kapsar.”Parapsychologie” kavramı ilk defa 1920’de Dr. J. B. Rhine tarafından, Fransız psikolog Emil Boirac’ın tabirinden uyarlanmıştır. Sovyet […]

Psikoloji Nedir, Ne İşe Yarar? Davranışçılık, Psikanaliz ve Gestalt Psikolojisi

Psikoloji Nedir, Ne İşe Yarar? Bu yazı  sirazduvari.com adresinden alınmıştır. Psikoloji nedir? Kısaca bu soruya verilecek yanıt, “İnsan ve hayvanların duygu ve davranışlarının incelenmesidir.” denilebilir. Psikoloji ismi seçilirken, insanın organlarının işleyişinin incelenmesi değil, onun duygu, davranış, düşünce ve algılarının anlaşılmasına vurgu yapılmak istenmiş olmalıdır. Psikoloji nedir? Bu soruya karşılaştığım bir kitapta öz bir cevap buldum. […]

MODERN PSİKOLOJİDE İLİŞKİ KAVRAMI VE TRANSPERSONAL PSİKOLOJİ Arketip

MODERN PSİKOLOJİDE İLİŞKİ KAVRAMI VE TRANSPERSONAL PSİKOLOJİ Bu yazı www.berintuncel.com adresinden alınmıştır. Psikoloji; canlıların duygu, düşünce ve davranışlarını inceleyen bilim dalı olarak tanımlanmıştır. Günümüzde çalışma alanı son derece genişlemiş bir bilim olan psikoloji, insanın olduğu her alanda kendini göstermeye başlamış, trafikten spora, iş dünyasından sağlığa birçok sahada kendine yer bulmuştur. Tıbbi bir ihtisas alanı olan psikiyatri […]

Back To Top