Kategori: Semavi Dinler

NOKTAVİYYE TARİKATI Hükümdar Döneminde NOKTAVİYYE TARİKATI

NOKTAVİYYE TARİKATI Bu yazı www.dunyadinleri.com adresinden alınmıştır. Hurufiliğin Mahmud-ı Pesihani’ye (ö. 831/1428) nisbet edilen kolu. Mahmud-ı Pesihani, Gilan’a bağlı Fumen yakınlarındaki Pesihan köyünde doğdu. Hurufiliğin kurucusu Fazlullah-ı Hurufi’nin müridi olan Pesihani kibirli tavırlarından dolayı tarikattan uzaklaştırılmış, bu sebeple fırka mensupları arasında “Mahmud-i merdud, Mahmud-i matrud” lakaplarıyla anılmıştır. Pesihani 800’de (1397) kendisini mehdi ve yeni ilahi […]

MEHDEVİYYE TARİKATI VE MEHDEVİLER İslam tarihinde mehdilik inancı

MEHDEVİYYE TARİKATI VE MEHDEVİLER Bu yazı www.dunyadinleri.com adresinden alınmıştır. İslam tarihinde mehdilik inancı çerçevesinde farklı coğrafyalarda ortaya çıkan hareketlerden biri olup Hindistan’ın en eski İslami akımları arasında sayılır. Hareketin kurucusu Seyyid Muhammed Cavnpuri (Hz Khalifatullah Imamuna Syed Mohammed Jaunpuri Mehdi Al Mauod Alaihis Salam (Farah Mubarak)) 847 (1443) yılında Cavnpur’da (Caunpur) doğdu. Şeyh Danyal Çişti’nin […]

EKBERİLİK akademik dünyadaki yeri Bazı ekberi sufiler

EKBERİLİK Bu yazı www.dunyadinleri.com adresinden alınmıştır. Tanım Batı dillerinde İkiliksizlik (non-dualism) denilen ve fenomenal dünyada çokluk-zıtlık olarak görülen ögelerin özlerindeki birliğinin vurgulandığı Vahdet-i Vücud, Ekberiliği tanımlayan bir öğretidir. Tasavvuf aleminde ekberi sufilerin görüşlerine muhalif olan sufiler de bulunmaktadır. Her ne kadar öğretisinin Vahdet-i Vücud veya Ekberî öğretiye aykırı olup olmadığı tartışmalı da olsa Hindistan’da yaşamış […]

Zahitlik Nedir? İslam Zahitlik Tanımı

Zahitlik Nedir?    Zahitlik, dini emirlere tamamiyle uymak, bundan başka da şüpheli şeylerden çekinmek, ruhsat yolunu değil, azimet yolunu, yani haram ve suç olduğu bilinmeyen, fakat şüphe edilen şeyleri yapmaktan kaçınmak, farzlardan başka sünnetlere, nafilelere devam etmek, az yemek, az uyumak, her hususta Tanrı buyruklarını korumaya çalışmaktır. İslam’da bu vardır, fakat aşırı değildir. Mesela “bilin […]

Din ve Bilim Arasındaki İlişkiyi Yeniden Tartışmak Modern dünyada Müslümanlar

Din ve Bilim Arasındaki İlişkiyi Yeniden Tartışmak Modern dünyada Müslümanlar, İslam’ın insanlığın her sorununa çare sunduğunu düşünüyorlar. Bu inancın doğal sonucu olarak da Kuran’ın içinde her türlü bilgiyi barındırdığı düşünülüyor. Böyle bir düşünce biçimi, doğal olarak din-bilim ilişkisinde hiyerarşik bir model öneriyor ve dini gerekirse bilimsel çalışmaların sonuçlarını denetleyecek biçimde daha yukarıda konumlandırıyor. Peki, yirmi […]

Dinler Savaş Sebebi Mi? Dinler Hakkında

Dinler Savaş Sebebi Mi? Dinler savaş kaynağı mı? Ateist ve Deistlerin iddilarından birisi de Dünya’da ki savaşların sebebinin Dinler olmasıymış(!). Bu yüzden Dinler topluma zarar veriyormuş(!) Ve ortadan kaldırılmaları lazımmış Kendilerinin iddiları bu yönde ama biz birde Gelin işin aslına astarına bir bakalım gerçektende böyle mi? Dünya’da bugüne kadar birçok savaş oldu kimisi din için, […]

Dinler bir gün ortadan kalkar mı? İnanç krizi

Dinler bir gün ortadan kalkar mı? Yeryüzünde milyonlarca insan hayatın ölümle son bulacağına, ölümden öte yaşamın ve tanrının olmadığına inanıyor. Bazı ülkelerde açıktan ateizm hiç bugünkü kadar revaçta olmamıştı. California Pitzer College’den sosyoloji profesörü Phil Zuckerman, bugün hem toplam sayı olarak hem de nüfus yüzdesi olarak ateist sayısının her zamankinden çok daha fazla olduğunu söylüyor. […]

Dinler arası hiyerarşi ve çatışma Dinler Arası Genel Bakış

Dinler arası hiyerarşi ve çatışma Din ve inanç sistemleri bağlamında, gelişmiş Batı ülkelerinde “özgürlük” kavramının içeriğinin, hegemonya ile iç içe geçen Hıristiyanlıkla sınırlı olduğunu; gadre uğramış İslâma ve Yahudiliğe yaklaşımda bir ahlâkın, içebakışın, duyarlılığın geliştirilmesinin insanlığın yararına olacağını söylemek, sanırım abartılı olmaz. Böylesi bir farkındalığın ve duyarlılığın Avrupa toplumlarında yaygınlaşmasının, bundan böyle daha da sertleşeceği […]

İlahi Dinlerin Ortak Özellikleri İlahi Dinlerin Ortak Hedefleri Dini Korumak

İlahi Dinlerin Ortak Özellikleri İlahi dinler dediğimiz zaman zaten ortak bir özellik söylemiş oluyoruz. İlahi olmaları. Yani dinleri tasnif etme yöntemlerimizden birisi vahye dayalı ve vahye dayalı olmayan dinler, yani ilahi ve ilahi olmayan dinler şeklinde ayrım yapmaktır. Bundan dolayı vahye dayalı olmak, ilahi dinlerin en temel ortak özelliğidir diyebiliriz. Bunun dışında ilahi dinlerin hedefleri, kaynakları ve […]

Mevlana’nın hakikat yolunda kabak metaforu İnsanın bilme yetisi

Mevlana’nın hakikat yolunda kabak metaforu Mevlana Celaleddin Rumi’nin Aşktan habersiz insan aklını betimlerken başvurduğu en temel benzetme, “çamura saplanıp kalmış eşek” metaforudur. Akıl, aşkı izah etme hususunda, “çamura batmış eşek” gibi debelenir durur; debelendikçe de daha bir çamurun içine batar. İnsanın bilme yetisi Immanuel Kant bilimi, saf ama bilgimizi genişleten yargılardan oluşan çeşitli bilgi alanları; […]

Back To Top